Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Brochure bekkenspecifiek deel Maasbekken

Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het Maasbekken. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.

 

Ook de komende jaren zetten waterbeheerders, rioolbeheerders en andere overheden hun inspanningen voor een proper en veilig Maasbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede watertoestand. Zo herstellen ze de structuur van waterlopen, werken ze vismigratieknelpunten weg, voorzien ze bijkomende overstromingsgebieden, breiden ze het rioleringsstelsel verder uit, enz. Het stroomgebiedbeheerplan voor de Maas en het bekkenspecifieke deel voor het Maasbekken geven hierbij de richting aan.

In 4 speerpuntgebieden en 8 aandachtsgebieden schakelen we een versnelling hoger. In die gebieden willen we in 2021 of 2027 een goede watertoestand bereikt hebben. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat.

Met deze brochure bieden we u een voorsmaak van wat u de komende jaren mag verwachten in het Maasbekken. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker. Benieuwd naar meer? U kunt het volledige bekkenspecifieke deel hier nalezen.

      11_cover_brochure_Maas   
Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.