Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Presentaties > Presentatie vergadering 3: focus saneringsinfrastructuur

Presentatie vergadering 3: focus saneringsinfrastructuur

De presentatie vertrekt van een doorlichting van de zuiveringsgebieden en bovengemeentelijke projecten om vervolgens in te zoomen op de lokale strengen en IBA's. Er wordt gestaag verder gewerkt aan de realisatie van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP's). Belangrijk knelpunt in het gebied zijn de lange doorlooptijd van een aantal bovengemeentelijke projecten. Verder zijn er nog heel wat huishoudelijke vuilvrachten welke een lage prioritering krijgen binnen de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen. De PPT bevat voorts een korte terugkoppeling van het hefboomproject 'vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier', een introductie op het dienstenbestek acties SGBP 2016-2021 en een overzicht van het meetnet waterkwaliteit van VMM.

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation icon NET_IPMolenbeek-Bollaak_verg 3.pptx — application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation, 29.14 MB (30550419 bytes)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.