Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

symbool overstromingsgevoelig gebied

Om duidelijk te maken dat een perceel of ander vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt, wordt in sommige publiciteit erover een symbool gebruikt. U kunt het symbool hier downloaden in verschillende vormen en formaten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.