Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Geoloket stroomgebiedbeheerplannen

Geoloket met informatie over de stroomgebiedbeheerplannen.
 
You must select a layer in the legend before clicking the map! close

Stroomgebiedbeheerplannen

loading
Opzoeken adres:

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.