Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maak kennis met het sedimentbeheerconcept, de waterbodemverkenner en de sedimentverkenner

  • Wanneer 07-01-2021 van 09:30 tot 15:45 (Europe/Brussels / UTC100)
  • Waar Webinar
  • Voeg gebeurtenis toe aan agenda iCal

In het kader van het openbaar onderzoek van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 organiseerde de CIW op 7 januari een toelichting over het eerste Vlaamse sedimentbeheerconcept 2022-2027. Ook de ondersteunende dataplatformen “sedimentverkenner” en “waterbodemverkenner” werden voorgesteld.

Webinar sedimentbeheerconcept: beeld

 

Voormiddag - Sedimentbeheerconcept

De voormiddag stond in het teken van het sedimentbeheerconcept voor het Schelde- en Maasstroomgebiedsdistrict.. Het concept vormt de basis voor het thema sediment in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Het zet een aantal krijtlijnen uit om te evolueren naar een integraal sediment- en waterbodembeheer.

We gaven tekst en uitleg bij de uitdagingen voor het sedimentbeheer in Vlaanderen op basis van monitoringgegevens en een risicoanalyse. We bespraken welke acties nodig zijn om de uitdagingen aan te pakken en belichtten de kosten-batenanalyse die voor de mogelijke uitvoeringsscenario’s gemaakt werd. Tot slot stelden we u de voorkeursstrategie voor de periode 2022-2027 en de bijhorende specifieke doelstellingen en acties voor.

Namiddag - Waterbodemverkenner en sedimentverkenner

In de namiddag lieten we u kennismaken met de sedimentverkenner en de waterbodemverkenner: 2 nieuwe dataplatformen die geïntegreerd zijn in Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Ze stellen geïntegreerde data en kennis ter beschikking voor de onderbouwing van het sedimentbeheerconcept, maar zijn ook inzetbaar in functie van concrete projecten.

We namen u mee doorheen de beschikbare kaartlagen en informatie over waterbodems, erosie en baggerwerken en blikten vooruit op de plannen voor de uitbreiding van de verkenners.

Raadpleeg de presentaties

 

Het sedimentbeheerconcept kadert in de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027, waarvan de  ontwerpen nog tot 14 maart 2021 in openbaar onderzoek liggen. Deze plannen bevatten doelstellingen, acties en maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater te verbeteren en het risico op overstromingen en droogte te verminderen.  

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.