Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Actuele droogtetoestand: waak (droog)

De waterbeschikbaarheid verbeterde de afgelopen weken. Daarom wordt van code oranje (alarm (erg droog)) overgegaan naar code geel (waak (droog)).

De afgelopen week viel er verspreid over een aantal dagen redelijk wat neerslag. Ook de komende dagen wordt nog neerslag verwacht. De peilen en debieten van vele rivieren en beken stegen, waardoor verschillende waterbesparende maatregelen op de waterwegen opgeheven konden worden. De grondwaterniveaus blijven echter zeer laag.

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.