Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws > Vlaamse Regering stelt derde waterbeleidsnota vast

Vlaamse Regering stelt derde waterbeleidsnota vast

Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

In de waterbeleidsnota verduidelijkt de Vlaamse Regering op welke manier we de komende jaren het waterbeleid gaan versterken en heroriënteren.

Het waterbeleid staat voor flink wat uitdagingen. De toestand van het oppervlaktewater en het grondwater is nog steeds niet goed. In heel wat gemeenten is er een risico op overstromingen. En ook het risico op waterschaarste en droogte neemt toe.

Waterbeheerkwesties leggen vinger op de wonde

 

Waterbeleidsnota legt visie op daadkrachtig waterbeleid vast

 

 

 

gearchiveerd onder: Standaard nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.