Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Krachtlijn 3 - Overstromingsrisico's duurzaam verminderen

Om het risico op schade door overstromingen zo veel mogelijk te beperken, passen we de principes van de meerlaagse waterveiligheid toe waarbij we zowel inzetten op het beschermen tegen kritieke overstromingen (protectie), op het voorkomen van schade door overstromingen (preventie), als op goed werkend crisisbeheer (paraatheid). Overstromingsrisico’s verminderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, sectoren en burgers.

 

 

foto K3

    

  de doelstellingen in functie van
het duurzaam verminderen van de overstromingsrisico's

 krachtlijn 3 - doelstellingen 

lees hier krachtlijn 3

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.