Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Krachtlijn 5 - Het partnernetwerk en de werking over de beleidsdomeinen heen verder uitbouwen en investeren in innovatie

De integratie van het waterbeleid in andere beleidsdomeinen en vice versa is essentieel om een volwaardig integraal waterbeleid te kunnen realiseren. Participatie, overleg en samenwerking via een partnernetwerk en een aanpak met gebiedsgerichte projecten zijn hierbij cruciaal. Onderzoek en nieuwe technieken schakelen we maximaal in.

 

 

foto K5

    

 doelstellingen ifv het uitbouwen van de partnernetwerking
en het investeren in innovatie

krachtlijn 5 - doelstellingen 

lees hier krachtlijn 5

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.