Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

CIW laat actoren kennis maken met platformwerking

Met de platformwerking voor water biedt de CIW een antwoord op de groeiende nood aan multi-stakeholderoverleg binnen het waterlandschap. Onder de titel ‘Water@work’ vond op 14 januari 2022 het eerste CIW cross-platformevent plaats. De deelnemers konden er kennismaken met de platformwerking en vernamen er hoe de platformwerking mee invulling geeft aan een aantal uitdagingen in het integraal waterbeleid.

Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.