Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatierapport overstromingen 2021

Dit evaluatierapport geeft een beknopt overzicht van de gebeurtenissen ten gevolge van de overvloedige regenval tijdens de zomer van 2021 en legt de link met de uitgebreidere evaluatierapporten opgesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij en het Waterbouwkundig Laboratorium en De Vlaamse Waterweg. Ook de gouverneurs van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant en het bekkenbestuur van het Demerbekken hebben een uitgebreide evaluatie opgemaakt.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.