Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018

Dit rapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste- en droogte in de periode april 2018 t.e.m. februari 2019. Het rapport schetst eerst het algemeen kader waarbinnen het waterschaarste- en droogterisicobeheer in Vlaanderen wordt vormgegeven. Na de toestandsbeschrijving gaat het rapport dieper in op de impact van de droogte op de verschillende sectoren en op de crisiscoördinatie. Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.