Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Naar een gecoördineerde aanpak van oliebestrijding op oppervlaktewater

Incidenten met olie op oppervlaktewater komen regelmatig voor. Wanneer een olieverontreiniging in een waterweg, waterloop of gracht niet daadkrachtig aangepakt wordt, kan de ecologische impact groot zijn en kunnen de kosten voor de remediëring hoog oplopen.

De CIW maakte daarom prioritair werk van:

  • een processchema met een overzicht van de te doorlopen stappen bij een olieverontreiniging
  • een technische aanpak voor de bestrijding van olie

Deze documenten werden op 20 juni 2023 voorgesteld aan ruim 250 medewerkers van waterbeheerders, waterbedrijven, gemeentebesturen en hulpdiensten.

Gecoördineerde aanpak van olie op oppervlaktewater

    

Een olieverontreiniging efficiënt aanpakken, vraagt vaak goede samenwerking tussen heel wat actoren: de waterloopbeheerder(s), de milieudienst van de gemeente, de brandweer, Milieu-incidentenwerking van VMM, ... Het processchema verduidelijkt welke processtappen er nodig zijn bij de aanpak van een oliecalamiteit en wie waarvoor instaat.

Een performante terreinaanpak kan de schade en kosten tot een minimum beperken. De code van goede praktijk technische aanpak oliebestrijding gaat in op de herkenning van een oliecalamiteit, de interventienoodzaak, de in te zetten maatregelen voor het inperken en het verwijderen van de olie en de nazorg.

   

>> Herbekijk het webinar of raadpleeg de documenten.

webinar - processchema

webinar - technische aanpak

documenten

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.