Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Peilbeheer onbevaarbare waterlopen en grachten

De Vlaamse Regering keurde op 5 mei 2023 een besluit goed over het peilbeheer op onbevaarbare waterlopen en grachten. Een doordacht peilbeheer moet verdroging aanpakken en water zoveel mogelijk vasthouden volgens de noden van een gebied.

Het besluit voorziet in een procedure om peilafspraken uit te werken en ze juridisch te verankeren via peilbesluiten. De minister bepaalt voor welke gebieden prioritair een peilbesluit moet opgemaakt worden. 

Wat houdt een goed peilbeheer nu precies in? Hoe maak je een peilbesluit op? En hoe pas je het toe in de praktijk? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens een webinar over peilbeheer op 4 juli 2023.  

Info over peilbeheer gebundeld

VMM die de projectgroep Peilbeheer trekt, bundelde alle informatie over het peilbeheer van onbevaarbare waterlopen en grachten op één webpagina:

  • het besluit van de Vlaamse Regering
  • de opname en presentatie van het webinar van 4 juli
  • veelgestelde vragen.

Meer over het peilbeheer 

Pilootgebieden voor uitwerking peilbesluiten

De projectgroep Peilbeheer zal op korte termijn voor 5 gebieden een peilbesluit voorbereiden. Waterbeheerders bouwen in deze pilootgebieden kennis op en wisselen die met elkaar uit. De bedoeling is dat het goede voorbeelden zijn voor toekomstige peilbesluiten. Op basis van de kennis en ervaring in deze pilootgebieden worden  ook type-documenten voor toekomstige peilbesluiten opgemaakt.

Het gaat om volgende gebieden:

  • Blankaart (beheerders: VMM en Zuidijzerpolder)
  • Oudlandpolder (beheerders: VMM en Nieuwe Polder van Blankenberge)
  • Langemeersen (beheerder: Provincie Oost-Vlaanderen)
  • Berlare Broek/Donkmeer (beheerder: Polder tussen Schelde en Durme)
  • Maatjes/Darmloop (beheerder: Provincie Antwerpen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.