Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2023 - Technisch achtergronddocument bij nieuwe GSV Hemelwater gepubliceerd

Op 2 oktober treedt de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) hemelwater in werking. Om architecten, vergunningaanvragers en vergunningverleners te ondersteunen bij de toepassing van de nieuwe verordening is binnen de CIW, in samenwerking met NAV en vertegenwoordigers van de water- en rioolbeheerders, een technisch achtergronddocument uitgewerkt. Aan de hand van praktische voorbeelden en verduidelijkingen legt het document uit hoe de GSV hemelwater in de praktijk kan toegepast worden. 

Raadpleeg het technisch achtergronddocument 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.