Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Publicaties > Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Dit is een technisch document bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid