Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019 - Terugblik op een geslaagd CIW-netwerkmoment

Op haar netwerkmoment van 13 maart 2019 mocht de CIW een honderdtal vertegenwoordigers van Vlaamse en lokale overheden, rioolbeheerders, waterbedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en het middenveld verwelkomen.

CIW-voorzitter, Bernard De Potter, gaf er toelichting bij de plannen van de CIW om haar partnernetwerk verder uit te bouwen. Gastspreker Filip Van den Abeele illustreerde de mogelijkheden die de 4de industriële revolutie biedt om mensen, data en kennis beter te connecteren.

Geïnspireerd door beide presentaties gingen de aanwezigen vervolgens zelf aan de slag. In kleinere groep gaven ze hun suggesties voor de toekomstige CIW-werking, de communicatie naar en samenwerking met specifieke stakeholders, de inzet van moderne vormen van stakeholderparticipatie, kennisuitwisseling en het beschikbaar stellen van open data, het samen opzetten van projecten, ... De geformuleerde suggesties zullen meegenomen worden in het traject voor de verdere uitbouw van de vernieuwde CIW.

CIW-netwerkmoment

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.