Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg > Bekkenbestuur: samenstelling en taken

Bekkenbestuur: samenstelling en taken

Een bekkenbestuur neemt beslissingen op bestuurlijk vlak en wordt voorgezeten door een provinciegouverneur. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid