Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Vissterfte

Samen vissterfte voorkomen

Met de verbeterde kwaliteit in onze waterlopen herstelt ook de visfauna zich langzaam. Goed nieuws. Maar dat betekent ook dat calamiteiten die vissterfte kunnen veroorzaken des te meer impact hebben. Een snelle en efficiënte aanpak van vissterfte kan in vele gevallen erger voorkomen en de duur van vissterfte beperkt houden. Een goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen is hierbij cruciaal.

 

De gecoördineerde aanpak van vissterfte: ieder zijn rol 

Wat is de rol van gemeenten ?

Het gemeentebestuur en de lokale hulpdiensten (brandweer, politie) zijn het eerste aanspreekpunt voor meldingen van vissterfte of vissen in nood. Zij staan het dichtste bij de burger en kunnen ook het snelste op het terrein de omvang van een melding controleren.

Bij ernstige vissterfte of dreigende vissterfte neemt de gemeente contact op met de milieu-incidentenwerking van de VMM, die samen met de visserijbiologen van het ANB instaat voor verder onderzoek en advies.

 

Wat is de rol van de VMM milieu-incidentenwerking ?

Welke maatregelen genomen kunnen worden om vissen in nood te redden, hangt af van de oorzaak, de plaatselijke situatie en de mogelijkheden die ter beschikking staan.

De milieu-incidentenwerking van de VMM voorziet in een permanente incidentenwerking voor overheden (24/24, 7/7). Ook vissterfte valt hieronder.

De milieu-incidentenwerking:

  • verwittigt de waterbeheerder
  • bekijkt met de visserijbiologen van ANB hoe de (dreigende) vissterfte het beste wordt aangepakt
  • stuurt indien nodig medewerkers ter plaatse om bijkomend waterkwaliteitsonderzoek te doen
  • geeft advies aan de waterbeheerder over de aanpak van de (dreigende) vissterfte
  • bezorgt alle betrokken actoren regelmatig een overzicht van het verloop van de acties.

De dienst behandelt uitsluitend meldingen van gemeenten en andere overheidsdiensten. Burgers die een (dreigende) vissterfte op een waterloop waarnemen, kunnen dit bij hun gemeente melden.

 

Wat is de rol van de waterbeheerder ?

De waterbeheerder is verantwoordelijk voor de te nemen acties op zijn waterlopen. Bij (dreigende) vissterfte moet hij dus zelf het initiatief nemen voor preventieve of remediërende acties, zoals het plaatsten van beluchters, het afdammen van de verontreiniging, het opruimen van kadavers, … Hij kan die acties zelf nemen of zich laten ondersteunen door de lokale brandweerdienst of de civiele bescherming.

De waterbeheerder kan met eigen infrastructuur beluchten of de doorstroming bijsturen volgens het advies van de VMM en het ANB. Beluchters kunnen uitgeleend worden bij het ANB. Wanneer hij bijstand vraagt aan de lokale brandweer en/of civiele bescherming draagt hij ook de interventiekosten. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.