Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen vissterfte aanpakken: vaak gestelde vragen

Hierna vindt u een overzicht van de vaak gestelde vragen aan de milieu-incidentenwerking.

 

 

Welke informatie heeft de milieu-incidentenwerking nodig?

We willen graag een zo volledig mogelijk beeld over de omvang van het probleem:  in welk water, op welke plaats, drijven dode vissen aan het oppervlak en hoeveel, gaat het om vissen die naar adem happen, over welke afstand stelt het probleem zich, ….

Daarnaast willen wij graag al een idee hebben van de vermoedelijke oorzaak: is er een lozingspunt of overstort in de buurt, zijn er werken aan de waterloop of een nabijgelegen rioleringsstelsel, ziet u mest of olie op het oppervlaktewater, staat het water zeer laag, …  Alle bijzonderheden zoals kleuren, geuren en het doorzicht van het water kunnen helpen.

Indien nodig gaan de medewerkers van de milieu-incidentenwerking zo snel mogelijk ter plaatse om bijkomend wateronderzoek uit te voeren.

 

Ik twijfel over de ernst van een vissterfte. Waar kan ik terecht voor advies? 

U kunt daarvoor terecht bij de milieu-incidentenwerking. Op basis van uw beschrijving wordt dan samen de ernst ingeschat. Een foto nemen en doorsturen kan helpen om vanop afstand een eerste inschatting te maken.

 

Hoe wordt mijn melding opgevolgd?

Na de melding hoeft u zelf verder niets te ondernemen. De milieu-incidenten informeert het Agentschap voor Natuur en Bos (visserijbioloog) en de waterbeheerder. Indien nodig onderzoekt de VMM de waterkwaliteit ter plaatse.

De waterbeheerder neemt het initiatief voor alle acties op zijn waterloop. Hij kan hiervoor bijstand vragen aan lokale brandweer en/of civiele bescherming. In dat geval draagt de waterbeheerder ook de interventiekosten. Er is dus na afloop van het incident geen onduidelijkheid over wie de factuur betaalt.

Als de oorzaak van de vissterfte gekend is, worden met de toezichthouders milieuhandhaving afspraken gemaakt over de te nemen handhavende maatregelen (PV, bestuurlijke maatregel,...).

U krijgt regelmatig een stand van zaken over het incident en de genomen acties.

 

Kan ik voor een vissterfte op een private vijver terecht bij de milieu-incidentenwerking? 

Neen, de gecoördineerde aanpak van vissterfte is enkel bedoeld voor oppervlaktewateren die niet privaat worden uitgebaat en dus onder de wet op de riviervisserij vallen.

Voor private vijvers (vijvers van hengelverenigingen, parkvijvers) kan de gecoördineerde aanpak trouwens weinig meerwaarde bieden. De uitbater zal vaak diegene zijn die het eerste op de hoogte is van de vissterfte en zal zelf moeten instaan voor de beluchting en/of de verwijdering van de kadavers in functie van het behoud van de visstand. 

 

Waar moeten de geruimde kadavers heen? 

Voor de verwerking van kadavers doen de meeste openbare diensten een beroep op het vilbeluik.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.