Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hoe ernstige vissterfte herkennen - fiche voor overheden en hulpdiensten

Na een melding van vissterfte door de burger moet je als lokale overheid of hulpdienst de ernst van de melding op het terrein inschatten. Deze infofiche geeft je een leidraad om een melding te beoordelen. Voor ernstige meldingen kan je daarna een beroep doen op de Vlaamse overheid.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.