Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home

Zoekresultaten

20 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type itemNieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Okt. 2017. Kom naar het Kerkebeekforum op 21 oktober
Burgers, organisaties en overheden hebben meer dan 120 ideeën en suggesties geformuleerd om de overstromingsproblematiek in de vallei van de Kerkebeek en haar zijlopen in Zedelgem en Sint-Michiels aan te pakken. Heel wat van die ideeën werden ondertussen al in engagementen omgezet, maar moeten nog verder geconcretiseerd worden.
Bevindt zich in Bekkens / Bekken van de Brugse Polders / In de kijker
Bestand PDF document Nieuwsbrief Maasbekken nr3 (december 2011)
Bevindt zich in Bekkens / / Nieuwsbrief bekken / Nieuwsbrief Maasbekken - archief
CIW-netwerkmoment, woensdag 13 februari
Bevindt zich in Nieuws
Okt 2011 - Nieuwe website integraal waterbeleid
In oktober lanceerde de CIW haar nieuwe website www.integraalwaterbeleid.be.
Bevindt zich in Nieuws
Mei 2011 - CIW keurt aanbevelingen tegen wateroverlast goed
Op 12 mei keurde de CIW het globale evaluatiedocument met aanbevelingen voor het beleid over de overstromingen van november 2010 goed.
Bevindt zich in Nieuws
Nov 2011 - Congres Watertoets
Op 10 november organiseert de CIW een congres over de watertoets.
Bevindt zich in Nieuws
Juli 2013 - Integraal Waterbeleid vereenvoudigd
Op 19 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het decreet Integraal Waterbeleid wijzigt. Het decreet Integraal Waterbeleid dateert van 2003 en vormt het juridisch kader voor het Vlaamse waterbeleid. Het regelt onder meer de planning, het overleg en de te volgen procedures voor het integraal waterbeleid en het bevat specifieke beleidsinstrumenten zoals de watertoets.
Bevindt zich in Nieuws
Okt. 2013 - Overstromingsgevoeligheid vastgoed voortaan gekend dankzij nieuwe informatieplicht
Bevindt zich in Nieuws
Jan 2016 - Nieuwe verordening regenwater
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater
Bevindt zich in Nieuws
Juni 2018 - Werken bypass Heulebeek gestart
Op 22 en 23 juni 2018 werd in Heule door de Vlaamse Milieumaatschappij de koker onder de spoorweg aangelegd die het water van de Heulebeek bij hoogwater sneller laat afvoeren via de bypass. Door deze ingreep vermindert het overstromingsrisico in het centrum van Heule. De werken zullen eind 2018 afgerond worden.
Bevindt zich in Bekkens / Leiebekken / In de kijker
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid