Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

infokrant 'Water aan zet in de vallei van de Kleine Nete'

Met deze infokrant informeren wij u over de projecten binnen de vallei van de Kleine Nete van het Albertkanaal tot Lier en de lopende acties binnen het speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak.

De Vlaamse overheid geeft sinds 2004 subsidies aan strategische projecten die ruimtelijke knelpunten oplossen en de ruimtelijke kwaliteit op het terrein verbeteren. Eind 2017 werd het strategisch project 'Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete - van coördinatie tot coproductie' goedgekeurd. De Vlaamse overheid, elf steden en gemeenten, drie regionale landschappen, Natuurpunt en de provincie Antwerpen onderschreven dit belangrijke project.

Het bekkensecretariaat Netebekken is trekker van het hefboomproject 'vallei van de Kleine Nete van Albertkanaal tot Lier'. Hier wordt een integrale landschapsvisie voor de vallei van de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak uitgwerkt en uitgevoerd op het terrein. We zetten ondermeer in op het herstel van het natuurlijk karakter van vallei en waterloop, het verminderen van de impact van huishoudelijk afvalwater en het beleven van de rivieren.

Voor het speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak is de goede toestand binnen bereik. Verandering is nodig om de veerkracht van ons watersysteem weer op peil te brengen. Het bekkensecretariaat werkte samen met de partners een actieplan uit dat de Molenbeek-Bollaak opnieuw een waterloop zal maken met een hoge ecologische kwaliteit die voldoet aan de Europese doelstellingen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.