Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019 - Hoopvol nieuws voor het herstel van de kwabaal in de Grote Nete

Onderzoekers van het INBO ontdekten dit voorjaar een succesvolle voortplanting van de kwabaal in de poelen langs de vispassage aan de Straalmolen op de Grote Nete in Balen.

Er werden larven van verschillende leeftijden teruggevonden. Dat is hoopvol nieuws voor het herstel van de kwabaal in de Grote Nete.

De poelen langs de Straalmolen zijn één van de eerste plaatsen in Vlaanderen waar de kwabaal opnieuw tot natuurlijke voortplanting komt. Bovendien bevestigt hun aanwezigheid dat de kwabaal zijn weg door de vispassage gevonden heeft.  

In 2017 liet de VMM een vispassage langs de Straalmolen op de Grote Nete aanleggen. De passage moet ervoor zorgen dat vissen opnieuw stroomopwaarts kunnen zwemmen en hun paaiplaatsen kunnen bereiken. De VMM realiseerde deze doorgang in het kader van het LIFE-project Grote Netewoud en met steun van het Visserijfonds.

Het ANB liet de naastgelegen visvijvers omvormen tot een ecologische waterpartij.

          Kwabaallarven

Vispassage Stralmolen Grote Nete

De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die uitsluitend voorkomt in zoetwater. De kwabaal plant zich voort in de winter op overstroomde weilanden. Het water moet voldoende koud zijn om de vissen tot voortplanting aan te zetten. Dat maakt de soort extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Door de verslechte waterkwaliteit, het indijken van waterlopen en het verdwijnen van geschikte paaiplaatsen, verdween de kwabaal in de jaren 1960-1970 uit de Vlaamse beken en rivieren. Sinds 2005 worden gekweekte kwabaaltjes uitgezet, onder andere in de Grote Nete.

Enkele van de uitgezette kwabalen vonden afgelopen winter hun weg naar de nieuw ingerichte paaiplaatsen op het ANB-domein aan de Straalmolen. Ondanks de eerder warme winter vond er voor het eerst sinds lang opnieuw natuurlijke voortplanting plaats. Het wordt nu afwachten of het broed kan doorgroeien naar de volgende jaarklassen.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.