Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker > Apr. 2019 - Hoopvol nieuws voor het herstel van de kwabaal in de Grote Nete

Apr. 2019 - Hoopvol nieuws voor het herstel van de kwabaal in de Grote Nete

Onderzoekers van het INBO ontdekten dit voorjaar een succesvolle voortplanting van de kwabaal in de poelen langs de vispassage aan de Straalmolen op de Grote Nete in Balen.

Vispassage Stralmolen Grote Nete

De kwabaal is een bijzondere vissoort, het is de enige kabeljauwachtige die uitsluitend voorkomt in zoetwater. De kwabaal plant zich voort in de winter op overstroomde weilanden. Het water moet voldoende koud zijn om de vissen tot voortplanting aan te zetten. Dat maakt de soort extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Door de verslechte waterkwaliteit, het indijken van waterlopen en het verdwijnen van geschikte paaiplaatsen, verdween de kwabaal in de jaren 1960-1970 uit de Vlaamse beken en rivieren. Sinds 2005 worden gekweekte kwabaaltjes uitgezet, onder andere in de Grote Nete.

Enkele van de uitgezette kwabalen vonden afgelopen winter hun weg naar de nieuw ingerichte paaiplaatsen op het ANB-domein aan de Straalmolen. Ondanks de eerder warme winter vond er voor het eerst sinds lang opnieuw natuurlijke voortplanting plaats. Het wordt nu afwachten of het broed kan doorgroeien naar de volgende jaarklassen.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.