Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2017 - Aanpak wateroverlast in Mol-Gompel

De Burgemeesterloop zorgt al jaren voor wateroverlast in de buurt van Gompel (Mol). Bij hevige regen ontvangt de kleinere waterloop een massa water van de nabijgelegen Scheppelijke Nete waardoor het water toevlucht zoekt in de naastliggende tuinen aan de Gompelbaan.

De provincie Antwerpen werkte daarom een oplossing uit: de Burgemeesterloop is deels verlegd en er komt een bijkomend overstromingsgebied langs de Scheppelijke Nete.

Nieuwe bedding voor Burgemeesterloop

Bij hevige regen stroomt de Scheppelijke Nete over in de Burgemeesterloop, een zijbeek die langs de tuinen van verschillende woningen aan de Gompelbaan loopt.

Om de wateroverlast aan te pakken, kreeg de Burgemeesterloop lokaal een nieuwe bedding. De waterloop heeft nu meer bergingscapaciteit. Waar de oude bedding van de Burgemeesterloop onder de spoorweg duikt, is een nieuwe bedding aangelegd. Die loopt over 200 meter langs de spoorlijn, kruist vervolgens op een nieuwe plaats deze spoorweg en steekt nadien de Gompelbaan over om dan parallel met de baan opnieuw in de oude bedding te stromen.

Een knijpconstructie zorgt ervoor dat er slechts een beperkte hoeveelheid water langs de oude bedding achter de huizen kan stromen.

Aanpak wateroverlast Mol-Gompel (1)

Nieuw tracé van de Burgemeesterloop

Nieuw overstromingsgebied voor Scheppelijke Nete

In 2019 plant de provincie nog een gecontroleerd overstromingsgebied aan de Scheppelijke Nete in het punt tussen de Zuiderring en de spoorweg. Bij hevige regen zal de Scheppelijke Nete haar teveel aan water in dit gebied kwijt kunnen en wordt de Burgemeesterloop minder belast.

Aanpak wateroverlast Mol-Gompel (2)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.