Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 21 - {Beek.boer.bodem} geeft goede voorbeeld

De gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} zet in het stroomgebied van de Aa (Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar) in op maatregelen die het overstromingsrisico verminderen, de waterkwaliteit verbeteren en landbouwbedrijven klimaatrobuuster maken.

De uitvoering op het terrein wordt gesteund door het landinrichtingsproject Water-Land-Schap.

Een demodag en een folder leren landbouwers en natuurbeheerders hoe ze zich beter kunnen wapenen tegen het toenemende risico op waterschaarste en overstromingen.

Vallei van de Aa klimaatrobuuster maken

Het afstroomgebied van de Aa in Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar kent heel wat uitdagingen voor landbouwers, natuurbeheerders en waterbeheerders. Denk maar aan de lange droogteperiodes en het erg natte jaar 2016.

Daarom richtte de provincie Antwerpen, in het kader van het subsidieprogramma Water-Land-Schap samen met verschillende partners de gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} op. Samen willen ze het overstromingsrisico verminderen, de waterkwaliteit verbeteren en de landbouwbedrijven klimaatrobuuster maken

In dit filmpje krijgt u hier een mooi overzicht van.

Met een menukaart aan maatregelen die landbouwers en natuurbeheerders op vrijwillige basis kunnen inzetten, werken zij aan o.m. waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en bodemkwaliteit.

Landbouwers en natuurbeheerders begeleiden

Tijdens de eerste demodag, op 23 oktober 2020, werden verschillende maatregelen getoond die landbouwers en natuurbeheerders kunnen inzetten.

Zo waren er demo's van peilgestuurde drainage en knijpstuwen, van klimaatrobuuste teelten zoals sorghum, en van bloemen- of gemengde grasstroken. Een watersysteemkaart geeft aan waar er mogelijkheden zijn om water te bufferen voor droge periodes.

   Nieuwsbrief, februari 2021

Om het beheer van de teeltvrije zone extra onder de aandacht te brengen, vatte {beek.boer.bodem} de do’s en dont’s samen in een artikel op maat van landbouwers.

Landbouwers en natuurbeheerders die kiezen om mee te stappen in het project worden begeleid. Bovendien draagt {beek.boer.bodem} een aanzienlijk deel in de kosten, wanneer de landbouwer een of meerdere demomaatregelen inzet op zijn bedrijf.

Interesse in deze maatregelen, neem dan zeker contact op met een van de projectcoördinatoren:

  • Koen Eyskens, gebiedscoördinator Provincie Antwerpen, koen.eyskens@provincieantwerpen.be 
  • Leen Vervoort, regiocoördinator Antwerpen Boerennatuur, leen.vervoort@boerennatuur.be.

Geïnteresseerden kunnen zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief van {beek.boer.bodem}. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.