Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019 - Kleine Nete krijgt internationale aandacht

Vorig najaar gaf bekkencoördinator Tom Gabriëls een rondleiding aan 27 internationale masterstudenten. De groep bracht een bezoek aan de afgegraven Hellekens, de oude meanders in het Olens Broek en andere projecten langs de Kleine Nete.

In het kader van hun opleiding 'Interuniversity Programme in Water Resources Engineering' (IUPWARE) kregen de studenten uitleg over de lopende en geplande VMM-projecten aan de Kleine Nete en over de vele verschillende aspecten van integraal rivierherstel.

De vistrap en krabbensleuf in Grobbendonk stonden op het programma, net als de afgegraven Hellekens, de oude meanders in het Olens Broek en de geplande werken langs de Kleine Nete ter hoogte van het landbouwgebied 'de Zegge' en camping 'Korte Heide'.

De studenten, afkomstig uit meer dan 20 landen, namen de leerrijke ervaring dankbaar mee.

Bezoek IUPWARE studenten (najaar 2018)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.