Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Netebekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Netebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Na een korte voorstelling van het bekken, zetten we enkele gebieden en acties uit het bekkenspecifieke deel voor het Netebekken in de kijker.

Grootse ambities voor de komende jaren...

In niet minder dan zes speerpuntgebieden (Molenbeek-Bollaak, Aa II, Wamp, Kleine Nete I, Kleine Nete II en Grote Nete I), denken we met de juiste inspanningen de goede toestand te kunnen halen tegen 2021. Voor vijf aandachtsgebieden streven we naar een goede toestand in 2027. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat.

                        

                    10_cover_brochure_Nete 
Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.