Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2019 - Coördinatiegroep droogte en waterschaarste provincie Antwerpen gaat op zoek naar structurele maatregelen

De historische, aanhoudende droogte van afgelopen zomer ligt nog vers in het geheugen. In de provincie Antwerpen gebeurde het crisisoverleg binnen de coördinatiegroep droogte en waterschaarste.

Gouverneur Cathy Berx (voorzitter) maakte samen met de coördinatiegroep een evaluatie van deze droogteperiode. Het bekkensecretariaat zorgde voor de organisatie, verslaggeving en inhoudelijke ondersteuning van de gouverneur.

Naast voorstellen om het crisismanagement te verbeteren, bevat de evaluatie ook heel wat suggesties om beter te anticiperen op en voorbereid te zijn voor periodes van droogte en waterschaarste.  Op Vlaams niveau gebeurt dat binnen de CIW. In de provincie Antwerpen zorgt de coördinatiegroep voor de lokale vertaling en uitwerking van acties.

Op de vergadering van 11 december 2018 werden de eerste voorstellen besproken, waaronder de aanleg en uitbreiding van strategische watervoorraden, en de differentiatie van waterlopen op basis van objectieve criteria met het oog op eventuele captatieverboden. Hierbij wordt voor de nodige afstemming met de initiatieven op Vlaams niveau gezorgd.

   Irrigatie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.