Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Netedag, 26 juni 2017, welkom

9.30 tot 17.00 u Grobbendonk CC De Volle Vaart en kasteelhoeve d’Ursel

Op de Netedag op 26 juni 2017 staan alle partners samen met Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege stil bij de realisaties en vooral de uitdagingen om onze gezamenlijke ambitie te realiseren: samen werken aan een leefbare en veerkrachtige Kleine Netevallei.

Waar liggen de uitdagingen voor de lopende projecten? Hoe bouwen we aan een toekomstverhaal voor de vallei? We focussen op de kwaliteiten van de vallei en de Kleine Nete als speerpuntgebied en schetsen de kansen voor duurzame landbouw, ruimte voor water en robuuste natuur. Ook informeren we u graag over alle hefboomprojecten die we zullen verwerken in een ambitieus, globaal voorstel van interbestuurlijk waar te maken strategisch project. Na de lunch in kasteelhoeve d’Ursel volgt de ondertekening van de intentieverklaring Kleine Nete door alle partners én Vlaams minister Joke Schauvliege. We sluiten af met een netwerkmoment en een terreinbezoek langs kasteelhoeve en watermolen, vistrap, overstromingsgebied, samenvloeiing van Nete en Aa.

We verwelkomen u vanaf 9.00 uur in CC De Volle Vaart, Vaartkom 6, 2280 Grobbendonk. Het programma start om 9.30 uur.

Raadpleeg het programma

Schrijf u in

 

Netedag, 26 juni 2017 (Heading)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.