Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2017 - Bekkensecretariaat faciliteert in knelpuntdossiers

In het kader van de coördinatieopdracht Kleine Nete van gouverneur Cathy Berx, zocht het bekkensecretariaat een oplossing voor de vestiging van roeiclub “vzw the OAR’ (Open Antwerpse Roeivereniging) in Emblem.

Vijf jaar na het indienen van het eerste dossier zal de roeiclub zich eindelijk kunnen vestigen op een locatie waar alle actoren achter staan.

Bekkensecretariaat faciliteert in knelpuntdossier roeiclub

Het Netekanaal, een droomlocatie voor elke roeier

Al enkele  jaren zocht roeiclub "vzw the OAR" een locatie langs het Netekanaal. Roeien op het Albertkanaal wordt namelijk steeds moeilijker door het toegenomen scheepvaartverkeer.

Het Netekanaal tussen Emblem en het sas van Viersel vormt een droomlocatie voor elke roeier: een mooie natuurlijke omgeving, glooiende oevers die de golven dempen en een rechte afstand van 7 km. De vestiging van een roeiclub sluit bovendien aan bij de 'beleidsvisie recreatie op het water'. Waterwegen & Zeekanaal NV, beheerder van het Netekanaal, beoogt met deze visie een volwaardig en kwalitatief netwerk van waterrecreatieve infrastructuur. Ook de gemeente Ranst schaarde zich enthousiast achter het project.

Moeizame zoektocht naar vestigingslocatie

De ideale locatie langs het Netekanaal ligt aan de brug van Emblem: van oudsher het trefpunt van watersportbeleving in de streek, dicht bij het centrum van Emblem en Kessel-Statie en dus makkelijk bereikbaar, ook voor jongeren. Meerdere voorstellen werden afgewezen.

Samenwerking tussen administraties leidt tot doorbraak

In een poging om het dossier te deblokkeren, bracht het bekkensecretariaat alle betrokken administraties en belangengroepen samen en werden mogelijke inplantingsalternatieven onderzocht.

De voormalige loskade van Devos-Kets op de rechteroever van het Netekanaal, net opwaarts van Emblem-brug, bleek een locatie waar alle actoren zich konden in vinden. De locatie ligt buiten habitatrichtlijngebied, heeft geen actuele natuurwaarde en is niet overstromingsgevoelig.

In de zomer van 2016 sloot de roeiclub een concessieovereenkomst met Waterwegen en Zeekanaal en werd het vestigingsdossier opgestart. Eind 2017 zal Emblem kunnen pronken met een gloednieuwe roei-infrastructuur!

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.