Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Nieuwe RWZI in aandachtsgebied Grote Laak

Binnen enkele jaren gaat een groot deel van het afvalwater van Ham en Leopoldsburg naar een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ham. De nieuwe RWZI Ham zal zijn effluent in de Grote Laak lozen. De installatie wordt zodanig ontworpen dat de lozing het behalen van de goede ecologische toestand tegen 2027 in het aandachtsgebied van de Grote Laak niet in de weg staat.

Momenteel wordt het afvalwater nog doorgevoerd naar de RWZI van Tessenderlo. Onder meer door de verdere stadsontwikkeling in Leopoldsburg (Reigersvliet) zal de hoeveelheid vuilvracht de komende jaren toenemen. Daarom wordt in Ham een bijkomende  RWZI gebouwd.

Een oplossing voor het militair domein van Beverlo

Ook het militair domein van Beverlo zal op de nieuwe RWZI aangesloten worden. De zuiveringsinstallatie van het domein is verouderd en ligt sinds eind 2015 stil. Intussen bekijkt FOD Defensie om een tijdelijke zuiveringsinstallatie te plaatsen totdat de nieuwe RWZI operationeel is. Want met meer dan 3.000 inwonerequivalenten heeft het afvalwater een aanzienlijk negatieve impact op de Grote Laak.

Nieuwe RWZI Ham houdt rekening met doelstellingen voor Grote Laak

De nieuwe RWZI Ham zal het afvalwater van 22.500 tot 29.000 inwonerequivalenten verwerken. De RWZI wordt zodanig ontworpen dat de lozing het behalen van de goede ecologische toestand in dit aandachtsgebied tegen 2027 niet in de weg staat. Het effluent zal aan strenge(re) normen voldoen vooraleer het in de Grote Laak  geloosd wordt. Bovendien zullen door de nieuwe installatie enkele belangrijke overstorten op de Grote Laak minder vaak werken.

               

      

Nieuwsbrief dec. 2016

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.