Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker > Jan. 2017 - Nieuwe RWZI in aandachtsgebied Grote Laak

Jan. 2017 - Nieuwe RWZI in aandachtsgebied Grote Laak

Binnen enkele jaren gaat een groot deel van het afvalwater van Ham en Leopoldsburg naar een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ham. De nieuwe RWZI Ham zal zijn effluent in de Grote Laak lozen. De installatie wordt zodanig ontworpen dat de lozing het behalen van de goede ecologische toestand tegen 2027 in het aandachtsgebied van de Grote Laak niet in de weg staat.

Momenteel wordt het afvalwater nog doorgevoerd naar de RWZI van Tessenderlo. Onder meer door de verdere stadsontwikkeling in Leopoldsburg (Reigersvliet) zal de hoeveelheid vuilvracht de komende jaren toenemen. Daarom wordt in Ham een bijkomende  RWZI gebouwd.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.