Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Overlegstructuren > Bekkensecretariaat

Bekkensecretariaat

Het bekkensecretariaat is de motor van het wateroverleg in het bekken van de Brugse Polders. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad

Samenstelling

De dagelijkse leiding van het bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator.

De bekkencoördinator wordt bijgestaan door twee planningsverantwoordelijken. De bekkencoördinator en één planningsverantwoordelijke behoren tot het beleidsdomein Omgeving. Een tweede planningsverantwoordelijke behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken.

Het beleidsdomein Omgeving (aspect Ruimte) en de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen stellen een vertegenwoordiger ter beschikking van het bekkensecretariaat.

Taken

  •  Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan.
  • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma.
  • Meewerken aan de organisatie van het openbaar onderzoek van het stroomgebiedbeheerplan.
  • Organiseren van het gebiedsgericht en thematisch overleg.
  • Alle andere taken die door het bekkenbureau worden opgedragen. 

 

Bekkencoördinator mevrouw Katrien Thomaes (VMM)
Planningsverantwoordelijken

de heer Mathias Vanden Bulcke (VMM)

Vertegenwoordiger dep. Omgeving (Ruimte)

de heer Koen Joye

mevrouw Bien Weytens

Vertegenwoordiger Provincie

mevrouw Lies Deurinck (West-Vlaanderen)

mevrouw Tine Buysse (Oost-Vlaanderen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.