Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Bekkenvoortgangsrapport Bekken van de Gentse Kanalen 2011

Het bekkenvoortgangsrapport 2011 werd vastgeld door het bekkenbestuur van de Gentse Kanalen op 4 juni 2012. Speciale aandacht ging onder andere uit naar het dossier Westlede, de nieuwe zeesluis te Terneuzen, het pompgemaal op de dam op de Durme te Lokeren en het nieuwe wachtbekken op de Poekebeek te Ruiselede.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.