Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Brochure bekkenspecifiek deel bekken van de Gentse Kanalen

Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het bekken van de Gentse Kanalen. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.

 

Ook de komende jaren zetten waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners in het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het bekken van de Gentse Kanalen verder. Stap voor stap werken ze aan een goede watertoestand. Zo herstellen ze de structuur van waterlopen, werken ze vismigratieknelpunten weg, breiden ze het rioleringsstelsel verder uit, voorzien ze bijkomende buffering, enz. Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Gentse Kanalen geven hierbij de richting aan.

In 5 aandachtsgebieden schakelen we een versnelling hoger. In die gebieden willen we in 2027 een goede watertoestand bereikt hebben. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat.

Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het bekken van de Gentse Kanalen. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker. Benieuwd naar meer? U kunt het volledige bekkenspecifieke deel hier nalezen.      

          3_cover_brochure_GentseKanalen        

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.