Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking > Speerpuntgebied Kalkenvaart > Kalkenvaart

Kalkenvaart

De Kalkenvaart is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Een goede watertoestand ligt er binnen doelbereik. Macro-invertebraten halen al een goede toestand. Er zijn wel nog extra inspanningen nodig om de toestand van de waterplanten en de vissen te verbeteren en het stikstof- en fosforgehalte te verminderen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.