Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > Overlegstructuren > Bekkensecretariaat

Bekkensecretariaat

Het bekkensecretariaat is de motor van het wateroverleg in het Benedenscheldebekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad.

Samenstelling

De dagelijkse leiding van het bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator.

De bekkencoördinator wordt bijgestaan door twee planningsverantwoordelijken. De bekkencoördinator behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken en de planningsverantwoordelijken behoren tot het beleidsdomein Omgeving.

Het beleidsdomein Omgeving (aspect ruimte) en de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen stellen een vertegenwoordiger ter beschikking van het bekkensecretariaat. 

Taken

  •  Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan.
  • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma.
  • Meewerken aan de organisatie van het openbaar onderzoek van het stroomgebiedbeheerplan.
  • Organiseren van het gebiedsgericht en thematisch overleg.
  • Alle andere taken die door het bekkenbureau worden opgedragen. 

 

Bekkencoördinator
mevrouw Evelien De Vylder (De Vlaamse Waterweg)
Planningsverantwoordelijken

mevrouw Sandra Franck (VMM)

Vertegenwoordiger dep. Omgeving (Ruimte)

de heer Bram van Ballaer

Vertegenwoordiger Provincie

mevrouw Kathleen Van Dorslaer (provincie Antwerpen)

mevrouw Hanne Van der Poel (provincie Oost-Vlaanderen)

de heer Bruno Samain (provincie Oost-Vlaanderen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid