Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

10de Demerdag aan de Zwarte Beek, programma

10de Demerdag, 11 september 2023, partners

10de Demerdag, Care-Peat, 11 september 2023

10de DEMERDAG aan de Zwarte Beek

Interreg Care-Peat: veenherstel voor water, natuur en klimaat

Maandag 11 september 2023

Ontmoetingscentrum COR Koersel, Klarinetstraat 26, Beringen 

PROGRAMMA

vanaf 9u00 : Ontvangst 

9u15 - 9u25 : Welkom door gouverneur Jos Lantmeeters, gouverneur Jan Spooren en schepen Tijs Lemmens van stad Beringen

***

INLEIDING OP DE ZWARTE BEEK

9u30 – 9u50 : Natuurlijke en menselijke impact in het beekdal van de Zwarte Beek, Willy Vanlook (Natuurpunt, laureaat Heimans en Thijsseprijs - 2010)

9u50 – 10u10 : Natuurinrichting Zwarte Beek, Elvira Jacques (ANB) en Wouter Van Muysen (VLM)

10u10 – 10u30 : De hermeandering van de Zwarte Beek, Werner Mennen (VMM)

10u30 – 10u50 : Interreg Care-Peat, Cyr Mestdagh (Natuurpunt)

***

10u50 - 11u20 : Pauze

***

11u20 - 11u35 : Waterkwaliteit van de Zwarte Beek, Maarten De Jonghe (VMM)

11u35 - 12u00 : Meanderend door het Demerbekken, .Jan Vanvelk, bekkencoördinator

12u00 - 12u45 : Het belang van veenherstel in de Zwarte Beek en het Demerbekken, prof. Gert Verstraeten (KU Leuven, Geografie)

***

12u45 - 13u15 : Broodjeslunch

***

EXCURSIES 

Keuze tussen 3 excursies, telkens van 13u15 tot 15u45.

> Excursie 1 | Het gebied van Interreg Care-Peat in Lummen

Binnen het Interreg Care-Peat project zijn in vijf Europese landen veengebieden hersteld, zodat de CO2 in de bodem behouden blijft. Het grootste projectgebied ligt in België, namelijk de middenstroom van de Zwarte Beek in Lummen. Hier werd 250 ha veengebied hydrologisch hersteld door lokale grachten te dempen, een aantal waterlopen te verondiepen, weekendvijvers te dempen en zo het oorspronkelijke maaiveld te herstellen.

> Excursie 2 | De werken in het kader van de natuurinrichting in Koersel

Binnen natuurinrichting “Zwarte Beek” zijn grote inrichtingswerken in volle uitvoering in het bovenstroomse deel van de vallei van de Zwarte Beek in Koersel.  De centraal gegraven Oude Beek wordt over een lengte van 4 km verondiept. En op meer dan 100 ha wordt hydrologisch herstel uitgevoerd door lokale drainagesloten te dempen en percelen ecologisch in te richten i.f.v. laagveenvegetatietypes zoals kleine zeggenvegetaties, elzenbroekbos en i.f.v. de bijhorende soorten, zoals watersnip en porseleinhoen.  Hiermee wordt het unieke veenpakket in de vallei beschermd tegen verdere achteruitgang.  Tijdens deze excursie breng je een bezoek aan de werf en kan je de werken in volle uitvoering aanschouwen.

> Excursie 3 | De hermeandering van de benedenloop van de Zwarte Beek

Een vijftal jaar geleden voerde VMM een hermeanderingsproject uit op de middenloop van de Zwarte Beek in Beringen en Lummen. Historische meanders werden heraangelegd om de waterloopstructuur te verbeteren, de waterafvoer te vertragen en het contact tussen waterloop en vallei te herstellen. We bekijken ter plaatse hoe de waterloop ondertussen geëvolueerd is.

***

Vanaf 15u45: Receptie en netwerkmoment

***

LOCATIE, VERVOER, ROUTE en PARKEERGELEGENHEID

De 10de Demerdag vindt plaats op maandag 11 september in het Ontmoetingscentrum COR Koersel, Klarinetstraat 26, Beringen. Meer info: https://www.ccberingen.be/zaalhuur/6/ontmoetingscentrum-cor .

BUS VAN EN NAAR STATION DIEST

  • ‘s morgens : vertrek om 8u40 aan station Diest naar COR Koersel (trein Leuven-Diest, om 7u57 in Leuven, om 8u33 in Diest)
  • ’s avonds  vertrek aan COR Koersel, ongeveer om 17u15, aanpasbaar aan treinuren

VANUIT STATION HASSELT

Het ontmoetingscentrum bevindt zich in het centrum van Koersel en is vanuit het treinstation van Hasselt bereikbaar met de bussen van De Lijn (bus 23 om 8u21 in Hasselt, komt aan in Koersel om 9u19).

PARKEERGELEGENHEID

Parkeren kan op het nabijgelegen kerkplein of op de parking aan het Academiepark.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.