Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeheersing - De Nuchten

Panorama van de herstelde historische monding van de Nuchterijte in de Dender (foto Nieuwsbrief februari 2017)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.