Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Dijle- en Zennebekken > Gebiedsgerichte werking > Speerpuntgebieden

Speerpuntgebieden in het Dijle-Zennebekken

In de afstroomgebieden van de IJse en de Laan willen we in 2021 een goede watertoestand bereikt hebben. Beide gebieden zijn speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.