Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Overlegstructuren > Bekkensecretariaat

Bekkensecretariaat

Het bekkensecretariaat is de motor van het wateroverleg in het Leiebekken. Het bekkensecretariaat staat in voor de dagelijkse werking binnen het bekken en het voorbereidende werk voor het bekkenbestuur, het gebiedsgericht en thematisch overleg en de bekkenraad.

Samenstelling

De dagelijkse leiding van het bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator.

De bekkencoördinator wordt bijgestaan door een planningsverantwoordelijke. De bekkencoördinator behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare werken. De planningsverantwoordelijke behoort tot het beleidsdomein Omgeving.

Het beleidsdomein Omgeving (aspect ruimte) en de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen stellen een vertegenwoordiger ter beschikking van het bekkensecretariaat. 

Taken

  • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het stroomgebiedbeheerplan.
  • Voorbereiden van het bekkenspecifieke deel van het wateruitvoeringsprogramma.
  • Meewerken aan de organisatie van het openbaar onderzoek van het stroomgebiedbeheerplan.
  • Organiseren van het gebiedsgericht en thematisch overleg.
  • Alle andere taken die door het bekkenbureau worden opgedragen. 

 

Bekkencoördinator
mevrouw Micheline Gruwé (De Vlaamse Waterweg)
Planningsverantwoordelijke

de heer Marijn Galle (VMM)

Vertegenwoordiger dep. Omgeving (Ruimte) 

mevrouw Bien Weytens

Vertegenwoordiger Provincie

de heer Jan Vandecavey (West-Vlaanderen)

de heer Bruno Samain (Oost-Vlaanderen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid