Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > Bekkenvoortgangsrapport

Bekkenvoortgangsrapport

Het jaarlijkse bekkenvoortgangsrapport rapporteert over de voortgang van het bekkenbeheerplan.

Inhoud

Het bekkenvoortgangsrapport geeft jaarlijks de stand van zaken voor de uitvoering van de acties uit het (deel)bekkenbeheerplan.Ook eventuele knelpunten en de oplossingen ervoor worden besproken.

In het bekkenvoortgangsrapport vindt u ook een overzicht van de adviezen die het bekkenbestuur het jaar voordien uitbracht over de investeringsprogramma’s van waterbeheerders of over het stroomgebiedbeheerplan, en een rapportering uit de verschillende overlegstructuren.

 

Bekkenvoortgangsrapport 2013

Uit het rapport blijkt dat er, net als in voorgaande jaren, vooruitgang geboekt wordt, enerzijds doordat acties afgerond werden, anderzijds doordat voorbereidende stappen werden getroffen. Toch moet ook dit jaar vastgesteld worden dat de uitvoering van de projecten over het algemeen zeker niet in een stroomversnelling is geraakt. Vooral voor de speerpuntgebieden blijft het bekkenbestuur hier onverminderd op aandringen, gelet op de engagementen die Vlaanderen hierover is aangegaan m.b.t. het bereiken van de goede toestand.

U kunt het raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.