Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Terugblik op CIW-event 'Hefbomen voor een klimaatadaptief waterbeleid', 7 februari 2024

Aan het begin van elk jaar organiseert de CIW een inspiratie- en reflectiemoment voor het bredere 'waternetwerk', iedereen die betrokken is bij het integraal waterbeleid. Daarbij zoeken we telkens aansluiting bij een actueel thema.

CIW-event 2024

Onder de titel 'Hefbomen voor een klimaatadaptief waterbeleid' brachten we inspirerende toelichtingen en toonden we hoe we met de CIW-projectwerking, de platformwerking en de waterbeheerplannen bijdragen aan de uitdagingen in het waterbeleid. Met ruim 150 aanwezigen was het event meer dan geslaagd. 

VRT-journaliste Ann De Bie leidde de dag in goede banen.

Presentaties

Inleidende toelichting door CIW-voorzitter

CIW-voorzitter Bernard De Potter brengt in vogelvlucht een terugblik op de voornaamste CIW-realisaties van 2023 en kijkt vooruit naar 2024. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en welk werk ligt er op de plank.

🦞 Tomorrow’s Fountain, een verhaal over out-of-the-box denken en grensverleggende samenwerkingen 

Stefaan Vandelacluze, coördinator Bamm! vzw, en medeoprichter van het ALTIST-centrum, brengt met het project ‘Tomorrow’s Fountain’ een prikkelend en inspirerend verhaal over out-of-the-box denken en grensverleggende samenwerkingen.  

💡 Hefbomen vanuit de projectwerking

💻 Digitale transformatie als motor voor klimaatadaptatie

Wim Audenaert, CEO van het Gentse tech bedrijf AM-Team, maakt ons wegwijs in de wereld van digitalisering en slimme keuzes die ons kunnen helpen in de klimaattransitie.

💡 Hefbomen vanuit de platformwerking

💡 Waterbeheerplannen zetten bakens uit en zetten aan tot actie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.