Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2023 - Inspirerend webinar over infiltreren en vasthouden van water in buitengebied

Langere droge periodes en intensere buien. De gevolgen van de klimaatverandering laten zich meer en meer voelen. Steden en gemeenten werken daarom aan hemelwater- en droogteplannen.

Ook van akkers, weiden en natuurgebieden stroomt vaak veel hemelwater af. Daardoor zijn deze gebieden minder bestand tegen droge periodes en kunnen ze benedenstrooms zorgen voor wateroverlast.

Op 14 juni 2023 informeerden we steden en gemeenten, landbouworganisaties en natuurverenigingen over hoe zij in het buitengebied water zo veel mogelijk kunnen infiltreren en zo lang mogelijk kunnen vasthouden en hoe de hemelwater- en droogteplannen daartoe kunnen bijdragen.

 Webinar Hemelwater- en droogteplannen: maatregelen in het buitengebied

Het webinar sloot af met een warme oproep om samen op zoek te gaan naar win-wins om waterschaarste en wateroverlast aan te pakken

  Herbekijk het webinar

  Om steden en gemeenten te begeleiden bij de opmaak van een hemelwater- en droogteplan werkte de CIW eerder al een blauwdruk uit. De blauwdruk geeft verduidelijking bij de inhoud van een hemelwater- en droogteplan, het te doorlopen proces voor de opmaak en goedkeuring ervan en de doorwerking naar het lokale beleid en initiatieven op het terrein.  Ook inspirerende goede praktijken komen aan bod. 

  Raadpleeg de blauwdruk

  Update: De blauwdruk voor de hemelwater- en droogteplannen kondigde nieuwe, ondersteunende klimaatadaptatietools aan. Sinds kort zijn 3 nieuwe tools beschikbaar op het Klimaatportaal-Vlaanderen: de impacttool, de plantool en de projecttool. Een webpagina met een korte beschrijving van deze tools en van hun relatie met de hemelwater- en droogteplannen is intussen toegevoegd.


  Hemelwater- en droogteplannen die goedgekeurd zijn door de gemeenteraad zijn te raadplegen op de website van de gemeente. De CIW-website geeft het overzicht van alle goedgekeurde plannen. Staat het plan van jouw gemeente nog niet in de lijst, laat het ons weten via mail naar secretariaat_ciw@vmm.be.


  Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

  De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.