Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hemelwater- en droogteplannen goedgekeurd door gemeenteraad

Hemelwater- en droogteplannen die goedgekeurd zijn door de gemeenteraad zijn te raadplegen via de website van de gemeente. Deze pagina geeft het overzicht.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.