Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beperkingen of verbod op wateronttrekkingen uit waterlopen

Voor watercaptatie uit bevaarbare waterlopen (kanalen of rivieren) is een vergunning of een melding verplicht. Voor wateronttrekking uit onbevaarbare waterlopen is een melding nodig of een machtiging. Bij waterschaarste of droogte kunnen beperkingen of een verbod op watercaptaties of wateronttrekkingen ingesteld worden.

Watercaptaties uit waterwegen 

Bij watervang van minder dan 500 m³ per jaar volstaat een melding bij De Vlaamse Waterweg. Vanaf 500 m³ is een vergunning nodig. Mobiele watercaptaties moeten verplicht vanop vaste locaties langs de waterweg gebeuren. Een uitzondering geldt voor aangelanden. 

Bij te lage waterpeilen door droogte of bij aanwezigheid van toxische blauwalgenbloeien kan De Vlaamse Waterweg een tijdelijk captatieverbod (laten) instellen. 

Raadpleeg:

Wateronttrekkingen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit melden aan de waterloopbeheerder. Voor een permanente toelating moet u een machtiging aanvragen. 

Lees meer over de voorwaarden en uitzonderingen

Bij waterschaarste en droogte kan de gouverneur tijdelijke onttrekkingsverboden of -beperkingen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten instellen. En voor de bescherming van ecologisch zeer kwetsbare onbevaarbare waterlopen en publieke grachten zijn permanente onttrekkingsverboden of -beperkingen, gedurende het volledige jaar of tijdens het groeiseizoen, mogelijk. 

Raadpleeg:

  • het e-loket voor wateronttrekking voor de melding of aanvraag van een machtiging.
  • onderstaand geoloket wateronttrekking voor een overzicht van de waterlopen en publieke grachten waar onttrekkingsverboden van toepassing zijn.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.