Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De Vlaamse droogtecommissie

De droogtecommissie komt in actie bij langere droge periodes met algemene watertekorten. De commissie staat in voor het overleg en de nodige afstemming bij waterschaarste door droogte en adviseert over bijkomende maatregelen om water te besparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten.

De droogtecommissie werd opgericht in juni 2018. In mei 2021 werd de droogtecommissie omgevormd tot een uitvoerend orgaan voor het reactief droogtebeheer in Vlaanderen, met een gewijzigde samenstelling en een aangepast takenpakket.

Samenstelling

De droogtecommissie op Vlaams niveau is ingebed in de CIW-werking.

De commissie bestaat uit:

  • de waterbeheerders: een vertegenwoordiger van De Vlaamse Waterweg, de VMM, de provincies, de steden en gemeenten, de polders en wateringen
  • een vertegenwoordiger van de drinkwatermaatschappijen
  • een vertegenwoordiger van Aquafin
  • de gouverneurs.

De CIW-voorzitter zit de Droogtecommissie voor.

Taken

De droogtecommissie is een uitvoerend orgaan dat samenkomt bij een aanhoudende droge periode met algemene watertekorten. De commissie zorgt voor een afgestemd reactief droogtebeheer in Vlaanderen. De leden beslissen samen welke bijkomende maatregelen nodig zijn om water te sparen en de resterende watervoorraden optimaal te benutten. Ze maken ook afspraken over de communicatie bij droogte en waterschaarste. 

De droogtecommissie laat zich in haar beslissingen ondersteunen door de adviesgroep Droogte en het afwegingskader prioritaire watergebruiken.

Voorbeelden van reactieve droogtemaatregelen zijn een aangepaste stuwregeling voor schepen, het terugpompen van schutwater naar het opwaartse pand, een beperking of verbod op het capteren van oppervlaktewater, een verbod op het sproeien van gazons, ... 

Een adviesgroep Droogte binnen de CIW ondersteunt de droogtecommissie.

De Adviesgroep Droogte staat in voor de operationele opvolging van de waterschaarste en droogtetoestand in Vlaanderen en het formuleren van adviezen met betrekking tot te nemen maatregelen naar het Provinciaal Droogte Overleg en de Droogtecommissie. Ook staat ze in voor de voorbereiding en evaluatie van een gecoördineerde aanpak van droogte en waterschaarste.

De Adviesgroep Droogte bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden van de CIW met een expertise binnen het domein van waterschaarste en droogte, aangevuld met een vertegenwoordiging van de federale crisisdiensten van de provinciegouverneurs.

 

Algemene beelden van droogte en spaarzaam watergebruik

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.