Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Webinar Praktijkgids Monitoring Blue Deal

Met de Blue Deal voeren we in Vlaanderen tal van terreinmaatregelen uit om de sponswerking te versterken. Hoe goed werken deze maatregelen? Met de Praktijkgids Monitoring reiken we handvaten aan om te leren uit wat we vandaag op terrein uitvoeren.

Webinar praktijkgids monitoring Blue Deal

Op 26 april lanceert de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid de Praktijkgids Monitoring. Deze gids is ontwikkeld voor iedereen die in de praktijk maatregelen implementeert.

  • Je vindt hierin heldere informatie over de werking van maatregelen zoals stuwen, infiltratiezones, structuurherstel van waterlopen en verbetering van de bodemkwaliteit.
  • Je maakt kennis met de randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van de maatregelen.
  • Je krijgt concrete vuistregels en aanbevelingen voor het monitoren en evalueren van de effecten.

Zo bouwen we samen onze kennis op om gerichter te investeren in het watersysteem.

We stellen deze gids graag aan jou voor tijdens een webinar op woensdag 26 april 2023 van 13u tot 14u.

Schrijf je hierna in voor het webinar.

De deelnamelink wordt jou enkele dagen voor het webinar bezorgd. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.