Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Planning 2016 - 2021

Planning 2016 - 2021

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het bekken van de Brugse Polders opgesteld, een gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen. Het integraal waterbeheerplan voor het bekken van de Brugse Polders wordt als bekkenspecifiek deel toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) gerapporteerd over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren.
Bekkenspecifiek deel bekken Brugse Polders 2016 -2021
Het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Brugse Polders van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, werd voorbereid door de overlegstructuren van het bekken van de Brugse Polders. Het werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, vastgesteld door de Vlaamse Regering op 18 december 2015.
Brochure bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders
Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het bekken van de Brugse Polders. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.
Bekkenbeheerplan bekken van de Brugse Polders 2008 - 2013
Wie informatie zoekt over het eerste bekkenbeheerplan voor het bekken van de Brugse Polders vindt het in deze rubriek, samen met de bijhorende bekkenvoortgangsrapporten.
Wateruitvoeringsprogramma
Het bekkenspecifiek deel voor het bekken van de Brugse Polders van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de acties en maatregelen en kijkt vooruit naar de uitvoering in het komende jaar.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid