Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Planning 2016 - 2021 > Brochure bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders

Brochure bekkenspecifiek deel bekken van de Brugse Polders

Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het bekken van de Brugse Polders. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.